Festiwal Queerowy Maj 2016

Festiwal Queerowy Maj służy odkrywaniu i celebracji kultury społeczności LGBTQI+ w Krakowie, Polsce i na świecie. Poza spotkaniami dyskusyjnymi, prelekcjami i warsztatami organizujemy projekcje filmów, spektakle, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się między 11 a 22 maja.

Jej motywem przewodnim będzie solidarność, idea, bez której nie wyobrażamy sobie poważnej dyskusji o problemach, które obserwujemy w najbliższym otoczeniu i szerszej skali ogólnopolskiej i globalnej. Solidarność jest niezbędnym warunkiem dla stworzenia skutecznych i prawdziwie inkluzywnych strategii walki z dyskryminacją, niesprawiedliwością i wykluczeniem, które nie ograniczaj się wcale do osób ze społeczności LGBTQI+. Chcemy zwrócić uwagę na ogólnospołeczny wymiar problemów, które poruszymy, i podkreślić, że tylko działając wspólnie mamy szansę na ich przepracowanie i uczynienie świata lepszym miejscem dla nas wszystkich.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/998720180181071/

Dodaj komentarz

Close Menu