Kraków
naszych
marzeń

Jesteśmy osobami LGBTQIA, lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi, transpłciowymi, queerowymi, interpłciowymi i aseksualnymi. Mieszkamy w Krakowie, który jest naszym domem. Od kwietnia 2019 roku “dzięki” Sejmikowi Województwa Małopolskiego żyjemy w “strefie wolnej od LGBT”, a w samym mieście nie brakuje osób, które nazywają nas “tęczową zarazą”. To z Krakowa pochodzą też politycy i polityczki, którzy i które wykluczają nas ze wspólnoty – wyrzucają nas z naszego wspólnego domu.

Wiemy, w jakim Krakowie chcemy żyć, wiemy, o jakim mieście marzymy: otwartym, przyjaznym, bezpiecznym, dla każdego i każdej. O Krakowie, który nas kocha, tak jak my kochamy Kraków, o Krakowie, który jest solidarny, dumny z naszej różnorodności. O mieście, wolnym od dyskryminacji i nienawiści.

Koniec roku to czas wielu refleksji, ale także i marzeń. Zobaczcie o jakim Krakowie my marzymy, powiedzcie nam, o jakim zaś Wy. Podajmy nasze marzenia dalej. Jeszcze zdążymy się zobaczyć i spotkać – na krakowskich ulicach i w Internecie.

Kraków kocha
osoby LGBTQIA

Miłość osób LGBTQIA do Krakowa jest odwzajemniona. Mieszkańcy i mieszkanki Krakowa z uśmiechem, pozytywnie i otwarcie odnoszą się do osób LGBTQIA. Wszystkie osoby czują się tutaj chciane i mogą traktować miasto jako bezpieczną przystań.

Kraków wolny
od nienawiści

Kraków potępia nienawiść i przemoc. Urząd Miasta Krakowa monitoruje wszystkie incydenty dyskryminacji oraz aktywnie im przeciwdziała. W Krakowie walka z homofobią i transfobią zaczyna się jak od najmłodszego – w szkołach nie ma miejsca na bullying oraz prowadzone są w nich warsztaty antydyskryminacyjne.

Kraków solidarny
z osobami LGBTQIA

Kraków na co dzień aktywnie wspiera inicjatywy osób LGBTQIA oraz zawsze służy im pomocą. Kraków zawsze traktuje osoby LGBTQIA jako równych obywateli i obywatelki – widzi ich problemy i odpowiada na nie. Tęczowe rodziny mają takie same prawa jak inne rodziny w Krakowie.

Kraków miastem
dla wszystkich

Kraków jest miastem, w którym każda osoba czuje się bezpiecznie. W którym bez względu na jej pochodzenie etniczne, wyznanie czy płeć, ale też orientację seksualną lub tożsamość płciową może czuć się jak u siebie. Każda osoba jest tu witana z otwartymi ramionami.

Kraków dumny
z osób LGBTQIA

Kraków chwali się obecnością osób LGBTQIA. Tęczowe kolory są widoczne w przestrzeni publicznej w ważne dla społeczności LGBTQIA dni. Marsz Równości w Krakowie jest powodem do chluby dla miasta, a udział w nim biorą lokalni politycy i polityczki.

Kraków
równym miastem

Kraków wprowadza polityki antydyskryminacyjne i równościowe. Perspektywa grup wykluczonych jest uwzględniana w ramach szeroko rozumianych konsultacji. Rada ds. Równego Traktowania działa prężnie, a samo miasto staje się liderem wśród polskich miast w zakresie działań na rzecz równości.

JAK WYGLĄDA KRAKÓW
TWOICH MARZEŃ?

Zadanie publiczne “Strefa wolna od nienawiści” jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Zadanie publiczne “Strefa wolna od nienawiści” jest realizowane przez Stowarzyszenie Queerowy Maj z siedzibą w Krakowie