misja

misja

Konsekwentnie tworzymy otwarte i różnorodne społeczeństwo, budowane w oparciu o równość, sprawiedliwość, wzajemną troskę i szacunek oraz poszanowanie praw człowieka.

Budujemy i integrujemy społeczności LGBTQI+ oraz osób sojuszniczych, jako zaangażowane, widoczne, pełne dumy oraz solidarne z innymi grupami wykluczonymi. Służymy ludziom LGBTQI+ oraz osobom sojuszniczym, odpowiadając na ich realne potrzeby oraz prowadząc działania dające radość i szansę na rozwój.


wizja

Świat otwartego i wkluczającego społeczeństwa, w którym różnorodność jest celebrowana. W świecie tym panuje powszechna równość, a każdy człowiek ma prawo do bycia sobą i poczucia dumy z własnej tożsamości.

wizja