Edukacja
seksualna

ocena
dopuszczająca?

O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie podnoszony problem braku edukacji seksualnej w Polsce. Obecnie niektóre elementy edukacji seksualnej są ukryte pod pojęciem wychowania do życia w rodzinie. Wiele organizacji pozarządowych jednak określa treść powyższych lekcji jako dyskryminującą osoby LGBTQIA.

Naszym zamiarem jest analiza stanu edukacji seksualnej w Polsce w zakresie aktualnych polityk rządowych, podstawy programowej Ministerstwa Edukacji oraz sposobu ich realizacji w szkołach. Chcemy ocenić również jakość m.in. podręczników rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji do zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Projekt ma również na celu ocenę stanu edukacji seksualnej z perspektywy uczniów, rodziców oraz nauczycieli zobowiązanych do prowadzenia tych zajęć poprzez ankiety skierowane do tych trzech grup.

Opublikowany zostanie raport o aktualnej sytuacji edukacji seksualnej w Polsce. W raporcie opiszemy aktualnie promowane treści dotyczące edukacji seksualnej, treści niezgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz te aspekty, które są pomijane, a powinny być ujęte w programie nauczania.

Na tej podstawie stworzymy rekomendacje dotyczące wymaganych aktualizacji programu nauczania. Z ich pomocą będziemy rzeczniczyć za wprowadzeniem tych zmian w takich instytucjach jak Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty czy wydziały oświatowe jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.