Edukacja
seksualna

ocena
dopuszczająca?

Powiedz nam jakiej chcesz edukacji seksualnej!

Wasz głos jest ważny! Chcemy rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce, ale zmiana nie wydarzy się bez Was.

Chodzisz do szkoły? Uczęszczasz na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie? Czy nigdy w nich nie uczestniczyłeś?

Może jesteś rodzicem lub opiekunem? Jakiej edukacji seksualnej chcesz dla Twoich dzieci lub podopiecznych?

Uczysz wychowania do życia w rodzinie? Jakie są Twoje doświadczenia? Jakie są potrzeby Twoje oraz twoich uczniów i uczennic?

Podziel się swoim doświadczeniem.

Wypełnij ankietę i zmień edukację dla siebie i dla innych.

Poznaj wyniki naszego projektu!

Czy można wystawić ocenę edukacji seksualnej w polskich szkołach? Świadectwo wystawili kadra nauczycielska, rodzice i opiekunowie prawni, a przede wszystkim główni zainteresowani – uczniowie i uczennice.

Zapoznaj się z wynikami naszego projektu o wielkiej nieobecnej polskie szkoły – edukacji seksualnej.

Zobacz jak podstawa programowa zajęć wychowania do życia w rodzinie, odnosi się do standardów Światowej Organizacji Zdrowia.

Dowiedz się, czego Twoje dzieci nie usłyszą w Twojej szkole. Za to jakie rzeczy są im regularne wsadzane do głów.

O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie podnoszony problem braku edukacji seksualnej w Polsce. Obecnie niektóre elementy edukacji seksualnej są ukryte pod pojęciem wychowania do życia w rodzinie. Wiele organizacji pozarządowych jednak określa treść powyższych lekcji jako dyskryminującą osoby LGBTQIA.

Naszym zamiarem jest analiza stanu edukacji seksualnej w Polsce w zakresie aktualnych polityk rządowych, podstawy programowej Ministerstwa Edukacji oraz sposobu ich realizacji w szkołach. Chcemy ocenić również jakość m.in. podręczników rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji do zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Projekt ma również na celu ocenę stanu edukacji seksualnej z perspektywy uczniów, rodziców oraz nauczycieli zobowiązanych do prowadzenia tych zajęć poprzez ankiety skierowane do tych trzech grup.

Opublikowany zostanie raport o aktualnej sytuacji edukacji seksualnej w Polsce. W raporcie opiszemy aktualnie promowane treści dotyczące edukacji seksualnej, treści niezgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz te aspekty, które są pomijane, a powinny być ujęte w programie nauczania.

Na tej podstawie stworzymy rekomendacje dotyczące wymaganych aktualizacji programu nauczania. Z ich pomocą będziemy rzeczniczyć za wprowadzeniem tych zmian w takich instytucjach jak Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty czy wydziały oświatowe jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.