Opieka ginekologiczna osób LGBTQIA w Małopolsce

O projekcie

Projekt stanowi analizę stanu opieki ginekologicznej osób LGBTQIA w zakresie dostępności i jakości opieki oraz stanu wiedzy wśród specjalistów ginekologii. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności – z danych zebranych przez organizację wynika, że opieka ta nie jest obecnie adekwatna. Przyczyną tej sytuacji może być brak regulacji w kwestii dostępności opieki ginekologicznej m.in. dla osób niecisnormatywnych czy brak adekwatnej wiedzy przekazywanej podczas studiów medycznych. Odpowiedzią naszej organizacji jest edukacja, zwiększanie świadomości oraz dostępności poprzez badania ankietowe skierowane do specjalistów ginekologii i społeczności i ich analizę.

Materiał uzyskany podczas analiz posłuży stworzeniu mapy osób i placówek przyjaznych osobom LGBTQIA oraz przygotowaniu części edukacyjnej – webinarium dla personelu medycznego, szkoleń dla studentów kierunków medycznych oraz raportu wraz z broszurą dobrych praktyk które zostaną przedstawione na konferencjach specjalistycznych.

Badanie osób LGBTQIA

W związku z sygnałami, które od Was otrzymujemy zdecydowałyśmy i zdecydowaliśmy o przyjrzeniu się bliżej problemowi dyskryminacji w gabinecie ginekologicznym. W związku z tym zwracamy się do Was.

Jakie macie doświadczenia z gabinetu ginekologicznego?
Jakie macie oczekiwania wobec opieki ginekologicznej?
Podzielcie się tym z nami w poniższej ankiecie!

Ankieta skierowana jest do wszystkich osób ze społeczności LGBTQIA, które korzystały bądź korzystają z opieki ginekologicznej. Ankieta jest całkowicie anonimowa! Jej wyniki posłużą nam do stworzenia raportu z badania, który pomoże wytyczyć dalsze działania w kierunku poprawy standardów opieki dla naszej społeczności.

Projekt “Opieka ginekologiczna dla osób LGBTQIA” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG