statut

Statut Stowarzyszenia Queerowy Maj

sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2023