Zadanie publiczne “Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych” jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Zadanie publiczne “Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych” jest realizowane przez Stowarzyszenie Queerowy Maj z siedzibą w Krakowie